Звіт
завідувача дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 25 «Оленка» Білоцеркіської міської ради Київської області
Роспутної О.Е
за 2015-2016 навчальний рік
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».
Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1982 року. Режим роботи ДНЗ відповідає запитам батьків: заклад працює за 5-ти денним робочим тижнем, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.30 – 18.00, чергова група працює з 07.00 – 19.00.
У своїй роботі дошкільний навчальний заклад керується законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Конституцією України, Законом України «Про охорону дитинства», «Конвенцією з прав дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад та іншими нормативними документами, передбаченими законодавством.
Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Заклад повністю забезпечено твердим та м’яким інвентарем, посудом.
Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, створюють затишок та комфорт для дітей.
З 1 червня ми розпочинаємо ремонт всіх приміщень дошкільного закладу з тим, щоб діти прийшли у чисті та затишні групи.
Наш дошкільний навчальний заклад повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом. У закладі працює 26 педагогічних працівників, з них мають :
- вищу кваліфікаційну категорію – 3
- І кваліфікаційну категорію – 8
- ІІ кваліфікаційну категорію – 4
- звання «Вихователь-методист» - 2
- звання «Старший вихователь» -1
Дошкільний навчальний заклад розташований у типовому приміщенні, має у своєму складі 12 груп, з них:
- 1 раннього віку;
- 2 молодшого дошкільного віку;
- 3 середнього дошкільного віку, одна з них логопедична;
- 3 старшого дошкільного віку, одна з них логопедична;
- 3 перших класи від СЗОШ № 9
Головна мета закладу:
Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Основні завдання, які вирішував коллектив дошкільного закладу у цьому навчальному році були:
1. Удосконалити форми, методи і прийоми роботи з дошкільниками відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», забезпечити
необхідний психолого-педагогічний супровід, з урахуванням вікових, інтелектуальних та
індивідуальних особливостей дітей.
2. Забезпечити умови для повноцінного розвитку, збереження та зміцнення здоров’я вихованців, формування основ рухової діяльності та гігієнічної культури; продовжити формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я.
3. Удосконалити форми і методи патріотичного виховання з позиції Базового компонента дошкільної освіти.
Адміністрацією та педагогічним колективом дошкільного закладу створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів відповідає естетичним, педагогічним та гігієнічним вимогам.
Наявний спортивний комплекс для дітей дошкільного віку та окремі майданчики для рухливих ігор і відпочинку.
Заклад забезпечений комп’ютерною технікою: 3 комп’ютери, принтер. Широко використовується у роботі закладу всесвітня мережа Інтернет. Створено веб-сайт ДНЗ. Використання технічних засобів навчання підвищує ефективність навчального процесу, сприяє засвоєнню вихованцями навчального матеріалу.
Робота методичного кабінету дошкільного закладу організована з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно до Типового положення про методичний кабінет дошкільного закладу.
З метою підвищення рівня фахової майстерності педагогів впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи - індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, педгодини і консультації, педчитання, анкетування, працювала творча група тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів, проблемних семінарів тощо.
Зміст методичної роботи визначався основними завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік.
Педагоги використовують в роботі широкий спектр науково-методичної літератури, педагогічної літератури, рекомендованої МОН України, підписні періодичні видання «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкілля», «Джміль», «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист», «БВДС», «Дошкільний навчальний заклад», «Музичний керівник», «Мистецтво», «Методична скарбничка вихователя», «Дитячий садок», «Розкажіть онуку».
Наповнення кабінету інформаційне та змістовне, сучасне та естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів дошкільного закладу у професійному самовираженні і самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення.
Створені умови для індивідуальної роботи, де педагоги можуть спокійно працювати з матеріалами бібліотеки, яка складається з великої кількості методичної літератури та періодичних видань. Укладені каталоги та картотеки наявних матеріалів.
Діє виставка передового педагогічного досвіду, де вихователі мають змогу ознайомитися з корисним для використання у професійній діяльності педагогічним досвідом з подальшим його поширенням та впровадженням в роботу.
Педагогічні працівники закладу беруть активну участь у методичних заходах, що проводить міський методичний кабінет, конкурсах-ярмарках педагогічної творчості. Педагоги закладу активно застосовують у практиці своєї діяльності сучасні освітні технології, відтворюють або модернізують на рівні власного бачення, особливостей віку дітей своєї групи. В навчально-виховному процесі знайшли своє місце такі педагогічні технології:
- розвиваюче навчання за методикою Л.Шелестової;
- нетрадиційна техніка зображувальної діяльності;
- авторська система фізичного виховання М.Єфименка;
У дошкільному закладі працює практичний психолог Михайлюк О.В., яка забезпечує соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу. Вона організовує методичну роботу з педагогами закладу з підвищення їх психологічної освіти і культури. З цією метою у поточному навчальному році діє семінар практичного психолога для педагогів, де розглядалися питання розвитку та покращення психологічного здоров’я дітей, психокорекційного малювання з емоційними дітьми, проведено психолого-педагогічний тренінг «Психофізичний розвиток дитини за програмою «Українське дошкілля». Практичний психолог забезпечує якісне вивчення процесу становлення психіки дітей, що є фундаментом психологічного супроводу, запорукою адекватного забезпечення його змісту щодо кожної конкретної дитини, проводить діагностичну та корекційну і розвивальну роботу з дітьми.
В дошкільному навчальному закладі функціонує музичний та спортивний зали. Зали та групові приміщення утримуються в в належному стані, забезпечені необхідними меблями та м’яким інвентарем. Спортивний зал має все необхідне обладнання, дрібний інвентар, атрибути до рухливих ігор. Музичний зал має необхідні музичні інструменти, гарне естетичне оформлення
Разом з тим обладнання спортивного та музичного залів, групових приміщень потребує подальшого поповнення відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільному навчальному закладі.
Навчально–виховний процес у групах дошкільного закладу здійснюється відповідно до програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Групові приміщення забезпечені необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог програми. У вікових групах створено ігрові зони, національні куточки, куточки природи, книги, самостійної діяльності, зони сюжетних ігор. Педагогами кожної групи накопичено та систематизовано весь дидактичний (демонстраційний та роздавальний), наочний матеріали для організацій навчально – виховного процесу з дітьми відповідного дошкільного віку. Кожна вікова група має достатньо дидактичного матеріалу та методичних посібників для здійснення педагогічного процесу та користується матеріалами методичного кабінету.
У закладі створено оптимальні умови для харчування дітей. Харчоблок та допоміжні приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Харчоблок забезпечено повністю кухонним та технологічним інвентарем. Харчоблок працює в належному режимі, відповідно до графіка роботи. У 2015 році проведено його капітальний ремонт: замінена штукатурка, 60 кв. метрів облицювальної плитки, водогін. Забезпечене холодне та гаряче водопостачання.
Харчування дітей у закладі проводиться відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006 зі змінами і доповненнями.
Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.
Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС. Харчування здійснюється за кошти міської ради – 40%, батьків – 60% і складає 10,02 гривень за 1 день.
У закладі харчуються діти пільгових категорій:
- безкоштовно: діти з малозабезпечених сімей - 13
- безкоштовно: діти-сироти – 1
- безкоштовно: діти-інваліди - 2
- сплачують 50% багатодітні сім’ї : 12
В штатному розписі закладу введено посаду дієтсестри. Медсестрами ведеться чіткий контроль за організацію харчування дітей в закладі. На різні пори року в закладі складається
перспективне двотижневе меню, складається щоденне меню-розкладка, яка розміщується в харчоблоці та вивішується меню для ознайомлення батьківською громадськістю.
Набір продуктів збалансований, в меню дітей (іноді з перебоямиє м’ясо, риба, молочні продукти, твердий сир, соки, повний асортимент овочів.
Продукти харчування, які надходять в дошкільний заклад, зберігаються у спеціальних приміщеннях. На всі продукти, які надходять в заклад наявні сертифікати якості.
Контроль за якістю приготування їжі проводиться щоденно, про що свідчать записи у книгах бракеражу готової продукції. Щоденно виставляються добові проби. Відповідальність за якість та зберігання продуктів несе комірник, медсестра.
Відповідно до плану роботи в закладі музичними керівниками розроблено план проведення свят та розваг у кожній віковій групі. Тематика і зміст заходів відповідають сезонності у природі. До зазначених свят виготовляються атрибути, готуються костюми та розробляються сценарії.
На високому рівні в дошкільному закладі проводяться спортивно-масові заходи.. В кожній групі щомісяця проводиться День здоров’я. Інструктор з фізкультури Власова Н.П. спланувала і проводить фізкультурні свята та розваги в кожній дошкільній групі. У закладі постійно проводяться загартовуючі процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки.
Педагогічний колектив постійно працює над модернізацією розвивального середовища груп та залів дошкільного навчального закладу з метою створення умов для роботи з дітьми.
Створено сайт дошкільного закладу, проводиться робота щодо його поповнення.
У закладі забезпечено належну роботу з охорони праці та дотримання санітарно – гігієнічних норм. Працівники дошкільного навчального закладу з ними ознайомлені. У закладі видаються накази щодо організації охорони праці, щодо дотримання техніки безпеки під час проведення новорічних свят, при організації екскурсій, про посилення протипожежного захисту в осінньо – зимовий період. У ДНЗ затверджено посадові інструкції відповідальних працівників за організацію роботи з питань охорони праці та проведена реєстрація їх у відповідних журналах. Розроблені інструкції з охорони праці , У закладі згідно з чинними інструкціями ведеться журнал вступного інструктажу та інших інструктажів з охорони праці. Проведено перевірки контурів заземлення електроустановок та опору ізоляції, складено відповідний акт. Заклад забезпечений засобами пожежогасіння, проведено заміну старих вогнегасників, складено плани – схеми евакуацій дітей та працівників на випадок пожежі. Шляхи евакуації та аварійні виходи облаштовані належним чином.
У закладі випадків травматизму дітей у 2015-2016 навчальному році не було.
За рахунок спонсорських коштів в 2015-2016 навчальному році заміненновсі вікна в музичному залі та в медичному кабінеті на суму 29700 гривень.
За рахунок бюджетних коштів ( 33000 грн.) планується в літній період замінити вхідні двері в кількості 4 шт., замінити лінолеум не покриття в логопедичній групі № 4, придбання паркетного лаку для підлоги музичного зали та будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт.
За рахунок батьківських коштів (за участю батьківського комітету) проведено ремонтні роботи системи опалення, ремонт пральної машини та трьох бойлерів на
суму 5590 грн.; придбання господарчо-будівельних матеріалів на суму 4980 грн.
Розвиток дошкільного навчального закладу можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
В створений в дошкільному закладі Благодійний фонд «Стежина добра» надходять батьківські кошти, за рахунок яких планується протягом літа капітально відремонтувати підлогу в музичній залі та відремонтувати ворота та хвіртку біля центрального входу.
Головним є те, що наш дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я,реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.
Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з коллективом та батьками.

/Files/images/anmats/cvetki-51[1].gif

Звіт

голови батьківського комітету ДНЗ№ 25 «Оленка»
За 2015-2016 навчальний рік.


За період з 01.09.2015р.по 31.08.2016 р. батьками дошкільного закладу було зібрано благодійних внесків на суму 15810 грн.
За цей період було витрачено коштів на суму 15810 грн.,а саме:

Ремонтні роботи -6366 грн.
- ремонт опалення -2080 грн.(акт вик. робіт)
- ремонт пральної машини -860 грн.(акт вик. робіт)
- ремонт бойлерів на харчоблоці -410 грн.(акт вик. робіт)
- ремонт комп’ютерів та системи проводки Інтернету -116 грн.(акт вик. робіт)
- заміна чавунних труб на пластикові -900 грн.(акт вик. робіт)
- шліфування паркетного покриття в музичній залі -2000 грн.(акт вик. робіт)
Сантехнічні товари -2500 грн.
- закупівля вентилів,муфт,шурупів,кругів по металу,серцевин,кранів,само- різів,цвяхів,замків та інш. (чеки)
Господарчі товари -4985 грн.
- закупівля відер,мітел,будівельних матеріалів,скребки на харчоблок,пакетів для сміття,швабри та інш.(чеки)
Дизенфікуючі засоби -609 грн.
-дезактин, засоби для прочищення труб каналізації,засоби для розчинення жиру на харчоблоці.(чеки)
Канцтовари -400 грн.
- книги обліку для харчоблоку,папір для копіювання.(чеки)
Виготовлення підвіконня в музичній залі -300 грн.(чек)
Пошив тюлів на загальні коридори -380 грн.(чек)
Заправка картриджів -270 грн.(чек)

Голова батьківського комітету ДНЗ Н.М. Орлюк

Звіт голови

батьківського комітету та адміністрації ДНЗ № 25 "Оленка" про використані кошти з 1 вересня по 30 травня 2017 року.

На підставі Закону України" Про благодійництво та благодійні організації ", Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №1222 " Про затвердження порядку отримання благодійних внесків і пожетв від юридичних і фізичних осіб, бюджетними установами і закладами освіти . охорони здоров’я і культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб і фінансування.

Канцтовари+копіювання- 157.50

Сантехнічні матеріали- 1340.15 (придбання цвяхів,руберойду б/у, шурупів, муфт, шлангів до унітазів та бойлерів, вентилів для опалювальної системи, круга по металу, згонів, тощо)

Ремонтні роботи- 7408 (ремонт системи водопостачання, ремонтні та зварювальні роботи опалювальної системи (демонтаж, ревізія та монтаж вентилів, промивки батарей та встановлення кранів Маєвського), ремонт пральних машин, заміна чавунних труб . на пластикові, ремонт бойлерів, сифонів, унітазів. ремонт садових ножиць та ін.)

Господарчі товари- 1793 ( придбання піни монтажної,контейнерів для харчоблоку , прищепок для пральні, вапна, матеріалів для ремонтних робіт: цементу. церезиту. сатангіпсу, грунтовки, фарби, пакетів для сміття, серцевин для замків, скребків металевих на харчоблок та ін.)

Ремонтні техніки- 854.30- (ремонт компп’ютера, ремонт та заправка катреджів)

Санітарна обрізка дерев- 250

Заточка ножів на харчоблоці- 125

Електротовари- 324

Миючі засоби- 12879.30

Всього здано- 26155

Всього витрачено- 25131.25

Залишок-1023.75

Голова батьківського комітету ДНЗ Наталія Миколаївна Орлюк

Адміністрація дошкільного навчального закладу та батьківський комітет вдячні всім батькам за надану допомогу для покращення матеріальної бази садочка.

В дошкільному навчальному закладі в липні-серпні 2017 року проводились ремонтні роботи по підготовці до нового навчального року

Бюджетні кошти,виділені на ремонтні роботи в сумі - 33590 грн.

1. Придбання лінолеумного покриття в групу №12 - 9000
2. Придбання кахельної плитки для підлоги загального коридору - 4561
3. Придбання клейової суміші для плитки - 1243
4. Встановлення металопластикових вікон загальних коридорів - 16200
5. Придбання матеріалів для заміни воріт - 2586

Добровільні батьківські грошові внески

1. Викладання робіт з укладання плитки загального коридору - 2740 (акт виконаних робіт)
2. Придбання матеріалів по заміні водопровідних труб на
металопластикові - 3573 (чек)
3. Виконання робіт по заміні водопровідних труб - 2500 (акт виконаних робіт)
4. Придбання матеріалів для косметичного ремонту
цоколя та
частини фасаду будівлі закладу - 990 (чек)
5. Придбання матеріалів для косметичного ремонту загальних коридорів, харчоблоку, еваковиходів ( сходи ) - 1261 (чек)

Велика подяка батькам за розуміння та активну участь у створенні матеріально-технічної бази садочка по підготовці до нового навчального року .

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю у створенні комфортних умов перебування дітей в нашому дошкільному закладі.

/Files/images/anmats/cveta-62[1].gif

Кiлькiсть переглядiв: 103

Коментарi