/Files/images/13.gifНайголовніше - здоров'я дитини.


«… Турбота про здоров'я - це найголовніша праця вихователя. Від стану здоров'я, . життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд,розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили.»
В. О. Сухомлинський

Фізичне виховання дітей у дошкільних закладах є невід'ємною складовою освіти, яка забезпечує можливість набуття кожною
дитиною знань про здоров'я та засоби його зміцнення, методику організації змістовного дозвілля і спрямована на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров'я, а також на вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного і тривалого життя./Files/images/DSCN0498.JPG

Увесь цивілізований світ все більше схиляється до тієї думки, що найбільшою цінністю для самої людини та суспільства, в якому вона живе, є її життя та здоров'я. Люди продовжують своє життя в дітях, онуках, в їхній добрій пам'яті. Внаслідок соціально-демократичних передумов, економічних і матеріальних обмежень, екологічної кризи більшість сімей України має дітей, життя яких обтяжене хворобами або несприятливими соціально-побутовими і психологічними умовами.

Важливими причинами відхилень у здоров'ї дітей вважають несприятливі соціально-матеріальні, побутові умови, відсутність належних умов для ігор, занять, різних видів праці в родині, наявність у більшості дітей різних вікових груп гіподинамії (режиму малої рухомості), недостатньо збалансоване харчування; формалізм під час загартовування дітей, безвідповідальне ставлення з боку педагогів до регулювання динаміки фізичної, психічної та емоційної працездатності вихованців; порушення режиму організації життя дітей, санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового оточення.

Дитинство - унікальний період у житті людини, у процесі якого формується здоров'я, розвивається особистість. Педагоги усвідомлюють, що сформовані у дитинстві пріоритети здоров'я, почуття відповідальності задля нього та навчання дітей бути здоровими з перших років життя - це основний життєвий пріоритет у розвитку особистості, завдяки якому життя стане пліднім, здоровим та довготривалим.

Мета системи виховання здорового способу життя у роботі з дітьми дошкільного віку - формування системи наукових знань, поглядів, переконань, що закладають основи відповідального та дієвого ставлення до збереження свого здоров'я.

Формування здорового способу життя для дітей дошкільного віку є близьким та зрозумілим, адже в його основі найголовніше — формування у дітей пріоритетів здоров'я, почуття відповідальності за нього і навчання їх бути здоровими з перших років життя. Це пізнання допоможе змінити наші погляди і дії, щоб у майбутньому особистість стала носієм ідеї здоров'я як основного життєвого пріоритету, тоді життя саме наших дітей стане плідним, здоровим та довготривалим. І головне завдання дорослих — забезпечення стійкого інтересу дитини до самопізнання та самовдосконалення./Files/images/DSCN0504.JPG

Основою нашої роботи з дітьми є спрямованість на формування здоров'я, що через основні та допоміжні напрямки забезпечує цілісний розвиток дитини: фізичний, інтелектуальний, духовний, емоційний, соціальний.

Основні напрямки формування здоров'я
1. Виховання свідомого ставлення до здорового способу життя: початкове повідомлення доступних дитині знань та уявлень про засоби зміцнення та збереження здоров'я;

2. Збагачення знань дітей через бесіду, читання пізнавальної літератури;

3. Уточнення знань дітей у дидактичній грі, дослідно-експериментальній діяльності;

4. Закріплення знань в організованій сюжетно-рольовій грі, інтегрованих заняттях із розвитку мовлення, зображувальної діяльності;

5. Діагностика засвоєних знань, умінь, навичок у вільній грі та самостійній оздоровчій діяльності.

2.Фізичний напрямок передбачає:

1. фізкультурно-оздоровчі заняття;

2. комплексну фізичну корекцію та профілактику у дітей із порушеннями опорно-рухового апарату;

3. гурткова робота по корекції та профілактики у дітей із порушеннями опорно- рухового апарату;

4. дихальну гімнастику; /Files/images/DSCN0506.JPG

5. гімнастику пробудження;

6. гімнастику дрібної моторики рук (пальчикова);

7. логоритміку;

8. рухові та динамічні ігри;/Files/images/9нпе.gif9. вправи на тренажерах.

З.Емоційний напрямок що містить:

1 ігри та вправи на розвиток емоційної сфери;

2. казкотерапію;

3. квіткотералія;

4. психогімнастику;

5. кольоротерапію;

6. музикотерапію;

7. театрально-художню діяльність;

У дитячому садку створені належні санітарно – гігієнічні умови життєдіяльності вихованців, плануються і реалізуються заходи щодо збереження та формування фізичного, психічного, морального здоров’я дитини.

/Files/images/DSCN0519.JPG

/Files/images/DSC04763.JPG

/Files/images/DSC04748.JPG

/Files/images/DSC04749.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 197

Коментарi