Наказ "Про організацію харчування дітей в закладах освіти комунальної власності м.Білої Церква 2019-2020р.

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти .Лист МОН №1/9 від 13.11.2018 року

Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 20018/19 н.р. Лист МОН № 1/9 -487 від 07.08.2018року

Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році Лист Мон України №1/9 -386 від 13.06.2018

Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної світи .Наказ МОН № 372 від 16.04.2018 рокуї

Закон України "Про дошкільну освіту"(2017р.)

Про затвердженняправил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України Наказ МОН № 974 від 15.08.16 року

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.Лист МОН №1/9-454 від 02.09. 2016 року

Щодо організації фізкульткрно -оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах.Лист МОН №1/9-456 від 02.09. 2016 року

Щодо організації освітної роботи роботи в ошкільних навчальних закладах 2016/2017 навчальному році. Лист МОН №1/9 -315 ві 16.06.16 року

Про використання Методичних матеріалів "Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів" Лист ІМЗО № 2.1/10 -254 від 12.02.16 року

Щодо визначення рівня розвитку дитини старшоо дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9 - 535

Щодо організації інклюзивних груп у дошкільноих навчальних закладах.Лист МОН України від 12.10.2015 №1\9 -487

Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних ,загальнооосвітніх та проіесійних -технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістб:наказ МОН3178 від 23.03.2005р.

Інструктивно -методичні рекомендації "Проторганізовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі": лист МОНіУ №1.4/18-3082 від 26.07.2010р.

Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,позашкільних навчальних закладів .Наказ МОН № 67 від 30.01.15 року

Щоло організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладів Лист МОН №1/9 -482 від 18.09.14 року

Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів Лист МОН №1/9 -473 від 18.09.14 року

Про дотримання чинного законадвства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладів Лист МОН №1/9 -803 від 12.11.13 року

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій(посад) педагогічних та науково -педагогічних працівників навчальних закладів Наказ МОН № 665ивід 01.06.13 року

Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи дошкільн.загальноосвітніх та профксійно-технічнихнавчальних закладах Лист ІІТЗО № 14.1/10 -2574 від 25.07.13 року

Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року Наказ МОН № 1034 від 23.07.13 року

Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх,професійно -технічних начальних закладів

ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛИСТ МОН МОЛОДЬ СПОРТ №1/9 - 152 ВІД 28.02.13 року

Зупинити насилля над дітьми - справа нашої професйної гідності Лист МОН молодь спорт №1/9 -74 ивід 05.02.13 року

Про підсумки аналізу організації навчально-виховного процесц у старших групах дошкільних навчальних заклаждів та 1-х класах хагальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН молодь спорт №1/9 -37 від 21.01.13 року

Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладівЛист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.12 року

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній періодЛист МОНмолодьспорт № 1/9-413 від 28.05.12 року

Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів Дист МОН молодьсорт №19 -683 від 26.09 12 року

Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільгих навчальних закладах .Лист МОНмолодьспорт №1/9 -786 від 29.10.12року

Щодо атестації педагогічних працівників.ЛистМОНОЛОДЬСПОРТ №1/9-779 віп 25.10 12 року

Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів .Лист МОНмолодьспорт №1/9 -568 від 13.08.12 року

Про затвердження Базового компонентуа дошкільної освіти (нова редакція) Наказ МОНмолодьспорт №615і 21.05.12 року

Про навчальну програму розвитку літей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" Наказ МОНмолодьспорт № 604 від 21.05.12 року

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" Наказ МОНмолодьспорт №583 від 15.05.12 року

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" Рішення колегії МОНмолодьспорт №2/4-2 від 1.03.12 року

Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України.Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій,МОНмолодьспорт,Державна інспекція техногенної безпеки №721/519/92 від 25.04.12 року

Щодо благодійних внесків.Лист Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України від 09.04.12року №1/9 -272

Про посаду керівника дошкільного навчального закладу .Лист Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 09.02.2012 №1/9-97

Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОНмолодьспорт №1473 від №1368 від25.11.11 року "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

НаказМОНмолодьспорт №1365 від 25.11.11 року "Про птсилення контролю щодо проходження обовязкових медичних оглядів працівниками навчальних закладів"

Щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини" в дошкьдьних навчальних закладах Лист МОН мольдь спорт№1/9-635 від 19.08.11 року

Про організацію короткотривалого перебування дітей дошкільного віку, у дошкільних навчальних закладах Лист МОН моодьспорт №1/9 -577 від 29.07.11 року

Щодо терміну перебування дітей ,які досягли шестерічного віку,у дошкільних навчальних навчальних закладах Лист МОНмолодьспорт від №1/9 -552від 21.07.11 року

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу Лист МОН молодьспорт №1\9-389 від 25.05.11року

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду)дошкільного навчального закладу Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.11року

Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів Лист МОН№ 1/9-114 від 18.02.11року

Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"Наказ МОН №1111 від 23.11.10року

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу Наказ МОН №1070 від 09.11.10 року

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів Накакз МОН№ 1055 від 04.11.10 року

Про організацію роботи з дітьми пятирічного віку Лист МОН №1/9-666 від 27.09.10року

Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах :лист МОН №1/9 -470 від 18.07.2008р

Про систему роботи з дітьми які невідвідують дошкільні навчальні заклади:інструктивно-методичний лист МОН №1/9 -583 від 04.10.2007р

Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi