НАКАЗИ, ЛИСТИ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 33 від 12 січня 2021 року Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти(Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» та враховуючи рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.12.2020 протокол № 12/1-2 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, що додається.

2. Міністерству освіти і науки України, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити впровадження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)».

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку в архіві.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Любомиру Мандзій.

Міністр Сергій Шкарлет

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти .Лист МОН №1/9 від 13.11.2018 року

Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної світи .Наказ МОН № 372 від 16.04.2018 рокуї

Закон України "Про дошкільну освіту"(2017р.)

Про затвердженняправил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України Наказ МОН № 974 від 15.08.16 року

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.Лист МОН №1/9-454 від 02.09. 2016 року

Щодо організації фізкульткрно -оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах.Лист МОН №1/9-456 від 02.09. 2016 року

Про використання Методичних матеріалів "Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів" Лист ІМЗО № 2.1/10 -254 від 12.02.16 року

Щодо визначення рівня розвитку дитини старшоо дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9 - 535

Щодо організації інклюзивних груп у дошкільноих навчальних закладах.Лист МОН України від 12.10.2015 №1\9 -487

Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних ,загальнооосвітніх та проіесійних -технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістб:наказ МОН3178 від 23.03.2005р.

Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,позашкільних навчальних закладів .Наказ МОН № 67 від 30.01.15 року

Щоло організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладів Лист МОН №1/9 -482 від 18.09.14 року

Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів Лист МОН №1/9 -473 від 18.09.14 року

Про дотримання чинного законадвства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладів Лист МОН №1/9 -803 від 12.11.13 року

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій(посад) педагогічних та науково -педагогічних працівників навчальних закладів Наказ МОН № 665ивід 01.06.13 року

Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи дошкільн.загальноосвітніх та профксійно-технічнихнавчальних закладах Лист ІІТЗО № 14.1/10 -2574 від 25.07.13 року

ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛИСТ МОН МОЛОДЬ СПОРТ №1/9 - 152 ВІД 28.02.13 року

Зупинити насилля над дітьми - справа нашої професйної гідності Лист МОН молодь спорт №1/9 -74 ивід 05.02.13 року

Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладівЛист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.12 року

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній періодЛист МОНмолодьспорт № 1/9-413 від 28.05.12 року

Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільгих навчальних закладах .Лист МОНмолодьспорт №1/9 -786 від 29.10.12року

Щодо атестації педагогічних працівників.ЛистМОНОЛОДЬСПОРТ №1/9-779 віп 25.10 12 року

Про затвердження Базового компонентуа дошкільної освіти (нова редакція) Наказ МОНмолодьспорт №615і 21.05.12 року

Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України.Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій,МОНмолодьспорт,Державна інспекція техногенної безпеки №721/519/92 від 25.04.12 року

Щодо благодійних внесків.Лист Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України від 09.04.12року №1/9 -272

Про посаду керівника дошкільного навчального закладу .Лист Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 09.02.2012 №1/9-97

Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОНмолодьспорт №1473 від №1368 від25.11.11 року "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

НаказМОНмолодьспорт №1365 від 25.11.11 року "Про птсилення контролю щодо проходження обовязкових медичних оглядів працівниками навчальних закладів"

Щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини" в дошкьдьних навчальних закладах Лист МОН мольдь спорт№1/9-635 від 19.08.11 року

Щодо терміну перебування дітей ,які досягли шестерічного віку,у дошкільних навчальних навчальних закладах Лист МОНмолодьспорт від №1/9 -552від 21.07.11 року

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу Лист МОН молодьспорт №1\9-389 від 25.05.11року

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду)дошкільного навчального закладу Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.11року

Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів Лист МОН№ 1/9-114 від 18.02.11року

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу Наказ МОН №1070 від 09.11.10 року

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів Накакз МОН№ 1055 від 04.11.10 року

Про організацію роботи з дітьми пятирічного віку Лист МОН №1/9-666 від 27.09.10року

Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах :лист МОН №1/9 -470 від 18.07.2008р

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

Лист МОН № 1/9-348 від 25.06.2020 року "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

Лист МОН № 1 /9-394 від 22.07.2020 року "Про переліки навчальної літератури,рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах осівти у 2020/2021 навчальному році

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 року № 1/9-535 "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі"

Кiлькiсть переглядiв: 333

Коментарi