/Files/images/anmats/7.jpg Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями логопедичної групи "Дзвіночок", які мають недоліки мовленнєвого розвитку.
Під час виховання дітей із ЗНМ вчитель-логопед, практичний психолог, вихователі розв'язують завдання, що визначені програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля " у напрямках розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей. Але основним завданням є корекція мовленнєвих розладів .Основні структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда
1. Діагностична діяльність .
2. Складнання індивідууальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною
3. Визначення доцільних форм взаємодії з дтитиною, видів корекційно-розвивальної роботи.
4. Корекційна робота з виправлення порушень мовлення.
5. Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.
6. Співпраця із практичним психологом, вихователями, учителем що до корегування педагогічного , корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.
7. Співпраця з медичним персоналом закладу.
8. Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.
9. Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.
10. Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.


Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопеда

працюю над розвитком правильного мовного дихання дітей;
формую фонематичних процесів;
підготовка артикуляційних органів до постановки звуків;
відбиваю артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
ставлю звук (різними прийомами та методами);
закріплюю поставлений звук у складах;
автоматизую поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язній мові;
проводжу диференціацію звуків;
відпрацьовую граматичні форми.
Форми роботи
1. Фронтальні логопедичні заняття.
2. Підгрупові логопедичні заняття.
3. Індивідуальні логопедичні заняття.
4. Підготовка дітей логопедичної групи до участі в загальномасових дійствах, святах ДНЗ.
Успішність розумового виховання дітей залежить від кола інтересів батьків, їхнього світогляду, від характеру спілкування з дитиною. Батькам дітей із мовними порушеннями слід пояснювати, що участь родини у корекційних заходах вважається одним із факторів ефективної розвиваючої роботи.Форми взаємодії з батьками


1. Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з організацією діяльності спеціалістів у групі, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.
2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.
3. "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.

Консультації для батьків та вихователів/Files/images/detia-624.gif

Кiлькiсть переглядiв: 279

Коментарi